رول جاده مورد استفاده

پیشرو چین است درام جمع و جور غلتک ، غلتک ارتعاشی استفاده می شود بازار محصول