گریدر CAT استفاده می شود

پیشرو چین است گریدرهای کاترپیلار قدیمی ، از گریدر موتور کاترپیلار استفاده می کردند بازار محصول