لودر استفاده می شود

پیشرو چین است لودرهای كوله پشتی دست دوم ، لودر كوله پشتی جمع و جور بازار محصول