CAT Bulldozer مورد استفاده قرار می گیرد

پیشرو چین است کوزه گشنیز قدیمی ، بولدوزر کاترپیلار استفاده می شود بازار محصول