بولدوزر KOMATSU مورد استفاده قرار می گیرد

پیشرو چین است استفاده از comatsu dozer، comatsu bulder track high بازار محصول