رول جاده مورد استفاده

غلطک غلتک درام، استفاده از غلتک ارتعاشی, used vibratory roller, غلتک دوم جاده، فشرده غلتک درام.