بولدوزر KOMATSU مورد استفاده قرار می گیرد

استفاده از comatsu dozer، comatsu bulder track high, komatsu high track dozer, بولدوزر کامانتسو خزنده، بوتان Komatsu بالا راه.