نقشه سایت
شرکت
محصولات
بولدوزر خزنده استفاده شده
CAT Bulldozer مورد استفاده قرار می گیرد
لودرهای لودر استفاده شده
CAT بیل دستی مورد استفاده قرار می گیرد
استفاده از بیل مکانیکی KOMATSU